Khi xây dựng website để phục vụ cho SEO, bạn nên tuaan thủ những quy tắc đối với một website mới. Để hạn chế những rủi ro xảy ra đối với website, dưới đây là những điều không nên làm khi backlink chưa được index:

lam-sao-index-backlinlk-1

Index backlink Google

  • ở nể chờ chúng tự index
  • Mua gói kết liên từ Fiverr ( cái này theo quan điểm chủ quan của một số người )
  • Mua backlink từ các các trang kém chất lượng hoặc không được index

Chiến lược nên làm

lam-sao-index-backlinlk-2

Index là khâu quan trọng sống còn khi làm SEO

  • Chờ một tuần để để xem Google tự nhiên tìm thấy kết liên của bạn không
  • Ping kết liên 1 lần
  • Submit kết liên 1 lần
  • Chờ thêm vài ngày để kiếm tra kết quả
  • Xây dựng hệ thống giao thông web 2.0 và kết liên đến backlink chưa được index
  • Đưa danh sách kết liên vào các Social Bookmark
  • Sử dụng các service tính phí để thấy hiệu quả hơn ( nếu có hoàn cảnh )